Vajad abi?   |     TASUTA TRANSPORT pakiautomaati!

Logi sisse

SINU OSTUTÄNAV INTERNETIS

Tootegrupid

Pretensiooni esitamine

 

6avenüü.ee vastutab Teile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul, alates kauba Teile üleandmisest.

6avenüü.ee ei vastuta Teie süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte-eesmärgipärase kasutamise tulemusena, samuti toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, tootepakendi puudused selle hulka ei kuulu.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest e-posti aadressile tellimus@6avenuu.ee pretensioon, kus on märgitud:

  • tellimuse esitaja nimi ja kontaktandmed
  • tellimuse number
  • toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus
  • 6avenüü.ee-le esitatav nõue
  • viide tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada võimalusel selle koopia

 

Vaatame pretensiooni läbi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest. Kui meil ei ole võimalik 14 päeva jooksul pretensiooni läbi vaadata, siis teavitame Teid sellest kirjalikult ja toome välja põhjenduse ning tähtaja, mis ajaks pretensiooni läbi vaatame.

Juhul, kui toode ei vasta lepingu tingimustele, tootel esineb puudusi või rikkeid, on Teil õigus nõuda toote parandamist või asendamist. Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Teile põhjendamatuid ebamugavusi, on Teil õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.